1/5/09

εγελιανά


Séminaires de l'École française d'Athènes

Lundi
4 mai
18 h

Georges FARAKLAS
Professeur de Philosophie politique
Université Panteion
Le concept d'histoire.
Un essai de reconstruction
Salle de Conférences del ’EfA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου